Duurzaam ondernemen

De zorg voor mens en milieu staat bij Soroteca centraal. Dit betekent dat zij zich op drie niveaus bezighoudt met maatschappelijk verantwoord ondernemen:

People

  • Soroteca zorgt voor goed betaalde banen met goede werkomstandigheden voor mensen in de gebieden waar dat gewenst en noodzakelijk is.
  • Soroteca ondersteunt kleine (lokale) veeboeren om teak duurzaam te kunnen verbouwen. Soroteca doet dit door het ter beschikking stellen van kennis en knowhow aan deze veeboeren.

Planet

  • Voor elke hectare grasland waarop Soroteca teakbomen plant uit commerciële overwegingen, beplant zij tevens land met oorspronkelijke vegetatie. Zo brengt zij de natuur terug die eerder verloren is gegaan. Uiteraard zorgt het gebruik van het op deze wijze duurzaam geproduceerde teak voor minder kap van teak uit natuurbossen.
  • Teak is uitermate geschikt voor het langdurig opslaan van CO2. Inmiddels heeft Soroteca voor een groot deel van haar plantages “CO2-credits" aangevraagd. Berekend is dat gedurende de gekozen "crediting period" van 20 jaar de netto-opname van CO2 voor dat deel van de plantages op Soroteca bijna 7 miljoen ton bedraagt.

Profit

  • Recent onderzoek wijst uit dat houtprijzen op lange termijn inflatie verslaan.
  • De groei van de bomen gaat gepaard met een continue appreciatie van de waarde van de biologische activa.
  • De CO2-emissierechten kunnen worden verhandeld.
  • Met de opbrengsten van de verkoop van hout(producten) uit de eerste commerciële tussenkappen kan een gezonde cashflow gegenereerd worden.

Download samenvatting beheersplan

ZORG VOOR MENS EN MILIEU. MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN, PEOPLE, PLANET & PROFIT

Soroteca is specialist in herbebossing met teakbomen, productie van de beste kwaliteit hout en de verwerking van teakhout in zagerijen.

Sao Jose dos Quatro Marcos -
Brasil
Prof. Alexandre Bernardi Köhler
Caixa Postal 95 MT CEP 78.285-000
T + 55 (65) 3251 - 3104